Showing all 6 results

CJ Sogogi Dashida – 300G

5,60
Beef stock powder

CJ So Bulgogi Yangnyeom – 500G

3,85
Marinade for Korean beef bulgogi

CJ So Bulgogi Yangnyeom – 290G

2,25
Marinade for Korean beef bulgogi

CJ So Kalbi Yangnyeom – 500G

3,85
Marinade for Korean kalbi beef ribs

CJ Sogogi Dashida – 1KG

14,90
Beef stock powder

CJ So Kalbi Yangnyeom – 290G

2,50
Marinade for Korean kalbi beef ribs