Showing all 9 results

Kohyo Katsuobushi – 25G

4,05
Dried bonito flakes

Shimaya Dashi no Moto Karyu – 6G

3,30
Dashi broth powder with bonito flavour

Shimaya Irikodashi no Moto – 8G

2,65
Dashi broth powder with anchovies flavour

CJ Sogogi Dashida – 300G

5,10
Beef stock powder

Ajinomoto Hondashi Hako – 120G

6,15
Dashi broth powder with bonito flavour

Wadakan Konbu Tsuyu Shiro – 500ML

4,00
Liquid dashi broth with kelp flavour

Yamaki Dashi no Moto Daitoku – 2X500G

13,55
Dashi broth powder with bonito flavour

CJ Sogogi Dashida – 1KG

10,90
Beef stock powder

CJ Sogogi Dashida – 2.25KG

30,85
Beef stock powder