Showing all 8 results

Kohyo Katsuobushi – 25G

4,05
Dried bonito flakes

Ajinomoto Hondashi Hako – 120G

7,95
Dashi broth powder with bonito flavour

Shimaya Irikodashi no Moto – 8G

2,95
Dashi broth powder with anchovies flavour

Wadakan Konbu Tsuyu Shiro – 500ML

4,15
Liquid dashi broth with kelp flavour

Shimaya Dashi no Moto Karyu – 6G

3,50
Dashi broth powder with bonito flavour

CJ Sogogi Dashida – 1KG

14,90
Beef stock powder

Yamaki Dashi no Moto Daitoku – 2X500G

14,70
Dashi broth powder with bonito flavour

CJ Sogogi Dashida – 2.25KG

28,20
Beef stock powder